O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TURIZM VA SPORT VAZIRLIGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT BO‘YICHA MUTAXASSISLARNI QAYTA TAYYORLASH
VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI


Sayt test rejimida ishlamoqda!


O‘zbekiston Respublikasi Respublikasi Turizm va Sport Vazirligi huzuridagi Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti to‘g‘risida

NIZOM

1-bob. Umumiy qoidalar.


1. Ushbu Nizom Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni ilmiy-metodik ta’minlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazi (keyingi o‘rinlarda Markaz deb ataladi) maqomini, asosiy vazifalari va funksiyalarini, huquqlarini tartibga soladi, shuningdek, faoliyatini tashkil etish tartibini belgilaydi.

2. Markaz O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligining (keyingi o‘rinlarda Vazirlik deb ataladi) tarkibiy tuzilmasi hisoblanadi ham dadavlat maktabgacha ta’lim muassasalari jismoniy tarbiyai nstruktorlarini, umumta’lim maktablari va akademik litseylarning jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilarini, kasb-hunar ta’limi va oliy ta’lim muassasalarining kafedra mudirlarini hamda jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilari, shuningdek, oliy ta’lim muassasalarining jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat, sport faoliyati yo‘nalishlari bo‘yicha rahbar va pedagog kadrlarni, ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari maktab-internatlari, davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari, sport maktablarining rahbar kadrlari, instruktor-metodistlari va trenerlarini hamda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi boshqa mutaxassislarni (keyingi o‘rinlarda jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislar deb ataladi) qayta tayyorlaydi va malakasini oshiradi, yangi ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etadi, jismoniy tarbiya va sport tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish masalalarida uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatadi.

3. Markazning rasmiy nomi:

a) davlat tilida — Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni ilmiy-metodik ta’minlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazi;

brus tilida — Центр научно-методического обеспечения, переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту;

v) ingliz tilida — The Center of scientifically–methodical providing for retraining and professional development of specialists in physical culture and sport;

4. Markaz tinglovchilari kunduzgi o‘qish, masofaviy o‘qitish shakllari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa shakllarda o‘qitiladi.

5. Markaz o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, shuningdek, ushbu Nizomga va boshqa qonun hujjatlariga amal qiladi.

6. Markaz davlat muassasasi shaklidagi yuridik shaxs hisoblanadi hamda jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, ushbu yo‘nalishda o‘quv, ilmiy-metodik, ilmiy-tadqiqot, ma’naviy-ma’rifiy va tashkiliy-metodik ishlarni amalga oshirish faoliyati bilan shug‘ullanadi.

7. Markazning joylashgan joyi (pochta manzili): Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Ko‘kcha Darvoza ko‘chasi, 27-uy.


2-bob. Markazning vazifalari va funksiyalari.


8. Quyidagilar Markazning asosiy vazifalari hisoblanadi:

jismoniy tarbiya va sport sohasidagi mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish;

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni kasbiy, ma’naviy-axloqiy saviyasini oshirish, sport ta’lim tizimini ilmiy-metodik ta’minlash, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish;

o‘quv-mashg‘ulot jarayoniga, xususan sport ta’lim muassasalari amaliyotiga zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni, o‘qitishning samarali shakllari va usullarini joriy etish;

sport ta’lim muassasalari faoliyatining samaradorligini oshirish, filiallar faoliyatini muvofiqlashtirish hamda ilmiy-metodik ishlarni tashkil etish;

xalqaro aloqalarni kengaytirish va mustahkamlash, konferensiyalar, ko‘rgazmalar va boshqa tadbirlar o‘tkazish orqali jismoniy tarbiya va sport sohasida mamlakatimiz yutuqlarini xalqaro darajada keng yoritish, xorijiy sport ta’lim muassasalari bilan hamkorlik qilish.

9. Markaz unga yuklatilgan vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni bajaradi:

a) jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish yo‘nalishida:

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish, yuqori malakali pedagog mutaxassislarni tayyorlash;

davlat ta’lim standartlari hamda kasbga doir bilim va ko‘nikmalarga qo‘yilgan talablar asosida mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olgan holda kasbiy ma’lumotga ega bo‘lmagan sport ta’lim muassasalari xodimlari uchun qo‘shimcha ixtisoslik bo‘yicha qayta tayyorlash va qisqa muddatli maxsus kurslarni tashkil etish;

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishni rivojlantirish istiqbollarini prognozlashtirish, davlat dasturlarini ishlab chiqishda qatnashish;

mutaxassislik bo‘yicha va sport ta’limini boshqarish sohasida rahbarlar va mutaxassislarning bilimlarini oshirish;

ilg‘or xorijiy tajribani joriy etish maqsadida jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislar malakasini muntazam ravishda oshirib borish uchun qisqa muddatli va maqsadga yo‘naltirilgan kurslarni tashkil etish;

qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarining o‘quv rejalari va dasturlari tizimli ravishda takomillashtirilishini ta’minlash;

b) jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni kasbiy, ma’naviy-axloqiy saviyasini oshirish, sport ta’lim tizimini ilmiy-metodik ta’minlash, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etish yo‘nalishida:

o‘quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarni joriy etish;

o‘quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishni hisobga olgan holda o‘quv rejalari va dasturlari tizimli ravishda takomillashtirilishini ta’minlash;

ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash mazmuni va sifatini takomillashtirishga, kasbiy, ma’naviy-axloqiy saviyasini oshirish, sport ta’lim tizimini metodik ta’minlash, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini belgilangan tartibda Vazirlikka kiritish;

v) o‘quv-mashg‘ulot jarayoniga, xususan, sport ta’lim muassasalari amaliyotiga zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni, o‘qitishning samarali shakllari va usullarini joriy etish yo‘nalishida:

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish jarayonlarining ilmiy muammolariga yo‘naltirilgan fundamental, amaliy va innovatsion ilmiy izlanishlar olib borilishini muvofiqlashtirish;

ta’lim dasturlarining uzluksizligi va izchilligini hisobga olgan holda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan o‘qitishning interaktiv usullaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo‘yicha o‘quv rejalari va dasturlarni, o‘quv-metodik va normativ hujjatlarni ishlab chiqish;

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo‘yicha xalqaro tajribani, shuningdek, jahonning eng yaxshi sport ta’lim muassasalari yutuqlarini umumlashtirish asosida ilmiy asoslangan innovatsiyalarni joriy etish;

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlashning barcha bosqichlarida sport mahoratidan saboq berishning innovatsion metodikalarini ishlab chiqish va joriy etishga yo‘naltirilgan ilmiy-tadqiqotlar o‘tkazish hamda ilmiy-amaliy va tadqiqot ishlari uchun xorijiy mutaxassislarini jalb etish;

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishda ta’lim jarayonining yuqori darajasini ta’minlash, ilmiy tadqiqotlarga intilish, mustaqil fikrlash ko‘nikmalari va ijodiy mahoratni rivojlantirish;

g) sport ta’lim muassasalari faoliyatining samaradorligini oshirish, filiallar faoliyatini muvofiqlashtirish hamda ilmiy-metodik ishlarni tashkil etish yo‘nalishida:

o‘qitishning zamonaviy shakllarini, innovatsion pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llagan holda o‘quv-mashg‘ulot jarayonini tashkil etishda sport ta’lim muassasalariga metodik yordam ko‘rsatish;

o‘quv-mashg‘ulot jarayoni sifatini oshirishga, sportchilar qobiliyatlarini rivojlantirish va rag‘batlantirishga qaratilgan tadbirlar (konferensiyalar, sport musobaqalari, seminar-treninglar, tanlovlar) tashkil etish;

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarning o‘z sohasini bilishini rivojlantirish va oshirishda o‘qitishning interaktiv va zamonaviy usullarini, metodik materiallar, yordam ko‘rsatishning samarali shakllarini ishlab chiqish, sinab ko‘rish va o‘quv-mashg‘ulot jarayoniga joriy etish;

qayta tayyorlash va malaka oshirishning samarali shakllarini (to‘g‘ridan-to‘g‘ri malaka oshirish, ilmiy-tadqiqot muassasasida tajriba orttirish, xorijda tajribaga ega bo‘lish, mustaqil o‘qib bilim olish, masofaviy ta’lim, va boshqa shakllarini) joriy etishning ilmiy va tashkiliy-metodik asoslarini ishlab chiqish;

turli xil metodik materiallar tayyorlash, pedagogik va ilmiy-metodik axborotni umumlashtirish va tarqatish, jurnallar, gazetalar, to‘plamlar, tavsiyanomalar va qo‘llanmalar nashr etish;

milliy va xalqaro ilg‘or tajribadan foydalangan holda jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislar mahoratini oshirish dasturlari, metodik tavsiyanomalar, qo‘llanma hamda ilmiy-metodik ishlanmalar bilan ta’minlash;

davlat ta’lim standartlari, o‘quv rejalari, darsliklar va o‘quv-metodik materiallarni o‘rganish hamda muhokama qilish, takliflar kiritish va Markazning ilmiy-metodik kengashida xulosalar qabul qilish;

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslarining o‘quv-metodik bazasini shakllantirish hamda filiallar faoliyatini muvofiqlashtirish hamda ularga tashkiliy-metodik rahbarlikni amalga oshirish;

filiallar faoliyatini muvofiqlashtirish, natijadorligini muntazam o‘rganib borish va tegishli takliflar ishlab chiqish;

qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari faoliyatini samarali tashkil etish bo‘yicha filiallar rahbarlarining hisobotlari muhokamasini tashkil etish, muhokama natijalari yuzasidan filiallarni rivojlantirish choralarini ko‘rish;

d) xalqaro aloqalarni kengaytirish va mustahkamlash, konferensiyalar, ko‘rgazmalar va boshqa tadbirlar o‘tkazish orqali jismoniy tarbiya va sport sohasida mamlakatimiz yutuqlarini xalqaro maydonda keng yoritish, xorijiy sport ta’lim muassasalari bilan hamkorlik qilish yo‘nalishida:

sohadagi xalqaro tajribalarni jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish jarayoniga tatbiq etish;

xorijiy va mamlakatimizning malakali amaliyotchi mutaxassislari, trenerlarini ta’lim jarayoniga jalb etgan holda jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislar hamda filiallarda dars beradigan professor-o‘qituvchilar tarkibining kasbiy tayyorgarligini uzluksiz rivojlantirib borish;

qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari tinglovchilarining zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va xorijiy tillarni samarali o‘zlashtirishlari uchun tegishli shart-sharoitlar yaratish;

xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etuvchi iqtidorli yosh professional sportchilar tayyorlash uchun ularning ko‘nikma va bilimlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan zamonaviy o‘qitish dasturlari va uslublarini joriy etish;

xalqaro aloqalarni kengaytirish va mustahkamlash, sport ta’lim sohasida mamlakatimiz yutuqlarini xalqaro darajada keng yoritish;

konferensiyalar, ko‘rgazmalar va boshqa tadbirlar o‘tkazish, xorijiy sport ta’lim muassasalari bilan hamkorlik qilish;

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish sohasida mahalliy va xalqaro tashkilotlar bilan belgilangan tartibda sheriklik faoliyatini yuritish.


3-bob. Markazning huquqlari.


10. Markaz o‘ziga yuklatilgan funksiyalar va vazifalarni amalga oshirish uchun quyidagi huquqlarga ega:

Vazirlikka ta’lim mazmunini takomillashtirish va samaradorligini oshirish bo‘yicha takliflar kiritish;

jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo‘yicha dasturlar, o‘quv qo‘llanmalari, ilmiy asarlar to‘plamlari, ilmiy-amaliy konferensiyalar materiallari, metodik ko‘rsatmalar hamda qo‘llanmalar tayyorlash va nashr etish;

aholiga, turli tashkilotlarga pullik ta’lim xizmatlari va boshqa xizmatlar ko‘rsatish, shuningdek, qonun hujjatlarida taqiqlanmagan va asosiy faoliyatga zid bo‘lmagan faoliyatning barcha turlarini amalga oshirish;

kafedralar va bo‘limlarni o‘zgartirish, yangilarini tashkil etish, mavjud kafedra va bo‘limlarni tugatish, tasdiqlangan shtat jadvali doirasida shtat birliklarini bir bo‘linmadan boshqa bo‘linmaga o‘tkazish bo‘yicha Vazirlikka takliflar kiritish;

professor-o‘qituvchilar tarkibiga, boshqa xodimlarga belgilangan tartibda rag‘batlantiruvchi ustamalar tayinlash;

yuqori mehnat ko‘rsatkichlari uchun Markaz xodimlarini davlat va idoraviy mukofotlar bilan mukofotlash to‘g‘risida Vazirlikka takliflar kiritish;

qayta tayyorlash va malaka oshirish bo‘yicha faoliyat sifati va samaradorligini ta’minlash chora-tadbirlarini ko‘rish;

hamkorlik doirasida mualliflik ishlarini ishlab chiqishga tajribali mutaxassislar, pedagoglar va xodimlarni jalb qilish (zarur bo‘lsa shartnomalar asosida);

qonun hujjatlariga kiritilgan o‘zgartishlarga muvofiq o‘quv dasturlariga tuzatishlar kiritish;

o‘z vakolatlari doirasida xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish;

xorijlik tajribali mutaxassislarni jalb qilgan holda ilg‘or xorijiy tajribani joriy etish maqsadida jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislar malakasini muntazam oshirish uchun qisqa muddatli va aniq maqsadga yo‘naltirilgan kurslarni tashkil etish;

xodimlarni o‘qitish, seminarlar va konferensiyalarda qatnashish uchun xorijga tajriba almashish va innovatsion pedagogika texnologiyalarini va ilg‘or metodikalarni o‘rganish bo‘yicha tajriba orttirishga yuborish;

o‘z faoliyatini ommaviy axborot, shu jumladan Internet tarmoqlarida keng yoritish.

Markaz qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi mumkin.


4-bob. Markaz faoliyatini tashkil etish.


11. Markaz o‘z faoliyatida bevosita Vazirlikka bo‘ysunadi va unga hisobot beradi.

12. Markazga O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vaziri tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda lavozimga tayinlanadigan va lavozimdan ozod etiladigan direktor rahbarlik qiladi.

13. Quyidagilar Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni ilmiy-metodik ta’minlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazi direktorining (keyingi o‘rinlarda Markaz direktori deb ataladi) asosiy funksional vazifalari hisoblanadi:

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari talablariga, shuningdek, boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga rioya qilish;

Markaz faoliyatiga, o‘quv-metodik, ilmiy-tadqiqot, ma’naviy-ma’rifiy ishlar samarali tashkil etilishiga umumiy rahbarlik qilish;

tashkilotlar bilan Markaz nomidan xo‘jalik shartnomalari tuzish, Vazirlikda Markaz manfaatlarini ifodalash, shuningdek, o‘z faoliyati to‘g‘risida hisobotlar taqdim etish;

Markaz Ilmiy-metodik kengashi tavsiyalari asosida o‘quv-mavzu rejalari, dasturlar va ilmiy-metodik ishlar rejalarini tasdiqlash;

o‘z vakolatlari doirasida buyruqlar chiqarish va ishonchnomalar berish;

xodimlarni rag‘batlantirish, intizomiy jazo qo‘llash to‘g‘risida qaror qabul qilish;

qayta tayyorlash va malaka oshirishga qo‘yilgan davlat talablari, o‘quv rejalari va dasturlar, boshqa o‘quv-metodik hujjatlarning o‘quv jarayoniga joriy etilishini ta’minlash;

Markazda olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot va ilmiy-metodik ishlarni muvofiqlashtirish;

tinglovchilarga maishiy xizmat ko‘rsatish, Markazning o‘quv-metodik va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha ishlarni tashkil etish;

Markaz ichki tartib qoidalarini tasdiqlash hamda ushbu qoidalar xodimlar va tinglovchlar tomonidan bajarilishini nazorat qilish;

jamoada sog‘lom ma’naviy va ijodiy muhitni shakllantirish chora-tadbirlarini ko‘rish.

Markaz direktori qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vazifalarga ham ega bo‘lishi mumkin.

14. Markazda o‘quv-metodik ishlarga direktorning o‘quv ishlari bo‘yicha o‘rinbosari, ilmiy-metodik ishlarga direktorning ilmiy-metodik ishlar bo‘yicha o‘rinbosari rahbarlik qiladi.

Markaz direktori o‘rinbosarlari, filiallar direktorlari va o‘rinbosarlari O‘zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vaziri bilan kelishilgan holda Markaz direktori tomonidan lavozimga tayinlanadilar va lavozimdan ozod etiladilar.

15. Faoliyatning asosiy masalalarini ko‘rib chiqish uchun Markazda direktor raisligida Ilmiy-metodik kengash tashkil etiladi.

Ilmiy-metodik kengash tarkibi Markaz direktorining buyrug‘i bilan tasdiqlanadi. Ilmiy-metodik kengash tarkibiga direktor o‘rinbosarlari, kafedralar va bo‘limlar rahbarlari, shuningdek, yetakchi professorlar va o‘qituvchilar, sport federatsiyalari vakillari kiritilishi mumkin.

Ilmiy-metodik kengash qarorlari Markaz direktorning buyruqlari bilan amalga oshiriladi.

Ilmiy-metodik kengash raisi va kotibi kengash qarorlari bajarilishining muntazam ravishda monitoringini olib boradi va qabul qilingan qarorlar ijrosi to‘g‘risida kengash a’zolariga hisobot beradi.

Ilmiy-metodik kengash a’zolari kengash majlisida ko‘rib chiqilgan masalalar yuzasidan qabul qilingan qarorlar to‘g‘ri va aniq bajarilishi uchun javob beradi.

Ilmiy-metodik kengashning ish tartibi Markazning yillik ish rejasiga muvofiq tashkil etiladi.

16. Quyidagilar Ilmiy-metodik kengashning vazifalari hisoblanadi:

Markaz, uning kafedralari va bo‘limlari rejalari va hisobotlarini ko‘rib chiqish, Markaz faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha o‘quv ish rejalari va kurslar dasturlarini, tavsiyalarni muhokama qilish;

Markaz ilmiy-metodik va tashkiliy ishlarining asosiy yo‘nalishlarini ta’minlash va belgilash, samarali qayta tayyorlash va malaka oshirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini tahlil qilish va muvofiqlashtirish, ma’naviy-ma’rifiy ishlarni takomillashtirish;

qayta tayyorlash va malaka oshirishning davlat talablari, o‘quv rejalari va dasturlar bajarilishini ko‘rib chiqish;

Markaz kafedralari va bo‘limlarini ochish, ularning faoliyatini o‘zgartirish va tugatish bilan bog‘liq masalalarni ko‘rib chiqish;

darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari, ilmiy, o‘quv-metodik adabiyotlarni e’lon qilish masalalarini ko‘rib chiqish;

Markazni rivojlantirishning joriy (yillik) va istiqbolli rejalarini tasdiqlash.


5-bob. Markazni moliyalashtirish va moddiy-texnik ta’minlash, uning xodimlari mehnatiga haq to‘lash va ularni moddiy rag‘batlantirish.


17. Markaz O‘zbekiston Respublikasi davlat byudjeti, shuningdek, qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan moliyalashtiriladi.

18. Markaz xodimlarining ish haqi lavozim maoshi, mukofotlar, qo‘shimcha haqlar, ustamalardan va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa to‘lovlardan iborat bo‘ladi.

19. Markaz xodimlari lavozim maoshlariga har oyda qo‘shiladigan rag‘batlantirish xususiyatiga ega bo‘lgan ustamalar va qo‘shimcha haqlar Vazirlik tomonidan tasdiqlanadigan nizomga muvofiq to‘lanadi.

20. Mehnatga haq to‘lash jamg‘armasi, Byudjet tashkilotlarini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar Markaz xodimlariga ish haqi to‘lash va ularni moddiy rag‘batlantirish manbalari hisoblanadi.


6-bob. Yakunlovchi qoida.


21. Markazni qayta tashkil etish va tugatish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. шаблоны DleФотошоп ОнлайнМониторинг игр с выводом денегHTML шаблоны скачать бесплатно
шаблоны DleФотошоп ОнлайнМониторинг игр с выводом денегHTML шаблоны скачать бесплатно